Venedigbiennalen-2021

Digital medlemsutställning


http://galleri.digitalgrusvag.se/artie/

VENEDIGBIENNALEN #3
FÖR MIKRONATIONER

Kanalgatan i Eslöv fredag 17 september 2021

För tredje gången arrangerade konstföreningen ARTiE den internationella Venedigbiennalen för mikronationer. I 2021 års utställning deltog nio mikronationer från olika delar av världen med konstverk och installationer placerade i mikropaviljonger i den s k Planteringen (”Giardini”) i korsningen Kanalgatan/Västergatan. Vid invigningen framfördes ett hopp av Ladoniens konst- och hoppminister Fredrik Larsson samt presentationer från Polcirkelland, Ladonien och Republiken Önneköp.

Medverkande nationer 2021:
Aerican Empire
Konungarikena Elgaland-Vargaland
Remonin Ladonien
Republiken Molossia
Republiken Polcirkelland
Furstendömet Seborga
Den Svagiska Unionen
Wirtland
Republiken Önneköp