HomeVälkommen till ARTiE.

Vi är en allmän konstförening som håller föredrag, åker på konstresor, anordnar utställningar och verkar för en konsthall i Eslöv.

För första gången i stadens mer än hundraåriga historia har Eslöv äntligen en egen konsthall. I regi av konstföreningen ARTiE lanserades 2016 Eslövs konsthall som en ”pop-up-konsthall” vars utställningar och evenemang dök upp på olika, mer eller mindre oväntade platser i staden.

Sedan starten har konsthallen funnits på bland annat Bian, biblioteket, i kyrkan, på museet och på Joel Sallius plats.
Eslövs konsthall #9 2020-21 var ett interaktivt mailartprojekt med deltagare från hela världen.


Hösten 2022 tog vi projektet ett steg vidare genom att inrätta en permanent, mobil lokal i en husvagn. Vi ser detta som ett praktiskt sätt att bilda opinion för inrättandet av ett konstens rum i staden, men också som ett sätt att under tiden visa kvalitativ konst för Eslövsborna. Parallellt med utställningarna inleder vi en föreläsningsserie på temat "Vad kan en konsthall vara?"


ARTiE har också vid tre tillfällen 2017-2021 arrangerat Venedigbiennalen för mikronationer i Eslöv. Medlemskap i ARTiE

Pris:

  • 100 kr för enskild vuxen medlem
  • 150 kr för familj eller
  • 20 kr för barn/ungdom upp till och med 20 år

Betalning:

  • bankgiro 5972-8931 eller
  • Swish: 123-145 28 04
    Glöm inte skriva ditt namn som avsändare!

Maila sedan kassor@artie.se:

för enskild medlem - namn och telefonnummer,
för familjemedlemsskap - vuxna namn + telefonnummer, barn namn + födelseår.


Medlemsregister

Föreningen ARTiE har ett register över sina medlemmar för att kunna skicka ut information per email eller kontakta medlemmar per telefon, för att kunna söka bidrag där vi behöver uppge medlemsantal, samt för andra ändamål som krävs för föreningens verksamhet t ex röstning och medlems­av­gifter. Genom att bli medlem godtar du detta.

Föreningen lämnar inte ut uppgifter om medlemmar annat än där lag eller myndigheter kräver, eller antalet medlemmar där det krävs för att ansöka om bidrag till föreningen.

Föreningens kassör är personuppgiftsansvarig.StyrelsenOrdförande

Bella Tinghammar

Sekreterare

Roterande

Kassör

Sixten Borg

Ledamöter

Johan Larsby

Fredrik Larsson

Dan Jönsson

Oline Stig

Suppleanter

Kristina Schultz Lindberg

Annika Zetterström

Info till dig som ska ställa ut:

Info om Eslöv: